Poplatky a platby

Zde jsou informace o splatnosti a výši poplatků, vybíraných v obci Březina.

Poplatek za odvoz odpadu a poplatek za psa na kalendářní rok je třeba uhradit do 31. března téhož roku.

 

Výše poplatku za odvoz odpadu na rok :

400,- Kč za občana

400,- Kč za rekreační objekt (obdržíte 8ks pytlů na odpad)

 

Výše poplatku za psa na rok :

50,- Kč za psa

 

Poplatky můžete hradit :

a) v hotovosti u paní Janďourkové, Březina 16

     kontakt : jandourkovadominika@seznam.cz,   tel.: +420 604 109 262

b) na bankovní účet obce Březina 1161784349/0800

var.symbol  na odpad 133700_ _   doplňte vaše č.p. (vždy dvě čísla, např. 16, nebo 01)

var.symbol popl.za psa 134100_ _   doplňte vaše č.p. (vždy dvě čísla, např. 16, nebo 01)

Menu

portal.gov.cz

www.kr-kralovehradecky.cz

www.epusa.cz

www.mujicin.cz

http://www.elektrowin.cz/

http://www.ekolamp.cz/

obecbrezina_footer.png