Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

platí od: 2.12.2015

Vyhláška 1/2015 o poplatcích za svoz obecního odpadu

Obec Březina touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů