Vítejte na stránkách obce Obec Březina.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Aktuality

Poplatky za odvoz komunálního odpadu a psa

Poplatky za odvoz komunálního odpadu a psa

Poplatky za odvoz komunálního odpadu a psa

Vážení spoluobčané, jako každý rok je i letos potřeba uhradit poplatky za odvoz komunálního odpadu a za psa. Ovšem oproti minulým rokům je změna, kdy od 1.1.2024 vyšla v platnost nová obecně závazná vyhláška obce Březina o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. V této vyhlášce nastala změna ve výši poplatku na jednu osobu z dosavadních 400,- Kč na 600,- Kč. Dále však nastala změna v osvobození od poplatku pro osoby držící karty TP, ZTP a ZTP/P. A poslední změnou je sleva 200,- Kč z uvedeného poplatku 600,- Kč pro osoby pobírající invalidní, starobní, vdovský nebo vdovecký důchod, anebo osoby které jsou poživatelem sirotčího důchodu, přičemž je tento důchod jejím jediným zdrojem příjmů. Níže přikládám letáček, který v nejbližších dnech dostanete do Vašich poštovních schránek. (V případě potřeby je vyháška k nahlédnutí na stránkách obce v záložce úřad - veřejné vyhlášky.)

číst více Důležité
Prohlášení starosty obce Březina

Prohlášení starosty obce Březina

Ve čtvrtek 16. listopadu 2023 jsem byl přizván do Vokšic na schůzku se zástupci letiště, starostou Podhradí panem Rambouskem, ministrem dopravy panem Kupkou a ředitelem Odboru civilního letectví panem Jelínkem. Výsledkem jednání bylo to, že i naše snažení pro zachování současného provozu na přilehlém letišti ve Vokšicích podepsáním dohody regulující letecký provoz již téměř před dvěma roky a letošní podepsání petice nepřišlo vniveč. Pan ministr nás ubezpečil, že uzavře smlouvu s osmiletou výpůjčkou letiště s Jičínským aeroklubem.

Libor Valenta.

číst více Důležité
Změna úředních hodin obce Březina

Změna úředních hodin obce Březina

Změna úředních hodin

Vážení spoluobčané,

na zasedání zastupitelstva, které proběhlo dne 9.11.2023 bylo obecním zastupitelstvem rozhodnuto o změně úředních hodin. Důvodem změny je úspora energií v zimním období a taktéž neefektivní využití současně nastavených úředních hodin.

Nově tedy budou úřední hodiny každou středu v sudém týdnu v čase od 18:00 hod. do 19:00 hod., v případě, že na úřední hodiny vyjde státní svátek, úřední hodiny se bez náhrady ruší. V případě potřeby však bude starosta i místostarosta, jako do současné doby, k zastižení na telefonu. Nové úřední hodiny jsou platné od 9.11.2023, pro lepší orientaci středa 15.11.2023 je v sudém týdnu, tedy tuto středu budou úřední hodiny v budově obecního úřadu.

číst více Důležité
Letiště Jičín Vokšice

Letiště Jičín "Vokšice"

Ani vedení obce Březina není k situaci a dění na Vokšickém letišti lhostejné, proto jsme zaslali dopis přímo k rukám ministra dopravy Martinu Kupkovi. Níže přikládám zaslaný dopis a reakci od pana ministra. 

číst více Důležité
Den požární bezpečnosti Pátek 13.

Den požární bezpečnosti "Pátek 13."

Rozesílám ke zveřejnění informaci o akci pořádané Hasičským záchranným sborem KHK. Více v přiloženém souboru.

číst více Důležité
Březinský guláš

Březinský guláš

Vážení spoluobčané, milovníci dobrého jídla a gulášoví kulináři,

s lítostí Vám musím touto cestou oznámit, že letošní (již devátý) ročník soutěže o nejlepší Březinský guláš se ruší pro velmi malý zájem místních kuchařů. Do letošního ročníku se přihlásili pouze čtyři kuchaři a jejich pomocníci, a aby byla gulášem ukojena odborná veřejnost, které bylo na každém ročníku hodně, museli by vařit minimálně v brutarech. Je to smutné, ale nevěšme hlavu a doufejme v lepší zítřky, snad se sejdeme v příštím roce.

číst více Důležité
nový článek

nový článek


Vážení spoluobčané, milovníci dobrého jídla a gulášoví kulináři,

s lítostí Vám musím touto cestou oznámit, že letošní (již devátý) ročník soutěže o nejlepší Březinský guláš se ruší pro velmi malý zájem místních kuchařů. Do letošního ročníku se přihlásili pouze čtyři kuchaři a jejich pomocníci, a aby byla gulášem ukojena odborná veřejnost, které bylo na každém ročníku hodně, museli by vařit minimálně v brutarech. Je to smutné, ale nevěšme hlavu a doufejme v lepší zítřky, snad se sejdeme v příštím roce.

číst více
Sběr nebezpečných složek kom.odpadu

Sběr nebezpečných složek kom.odpadu

Dne 22.10.2023 proběhne v čase od 09:45 hod. do  09:55 hod. odvoz nebezpečných složek komunálního odpadu. Svoz jako vždy u starého obecního úřadu (autobusová zastávka Březina - náves). Více na přiloženém letáku.

číst více Důležité
Multifunkční hřiště

Multifunkční hřiště

Mulifunkční sportovní hřiště obce Březina

číst více Důležité
obrázek nenalezen

Rekonstrukce cesty Ostružno - Březina

Vážení spoluobčané, v tomto týdnu začala rekonstrukce cesty Ostružno - Březina (spojovací, obslužné cesty, ne "hlavní" komunikace, Březina, Hlásná Lhota, Ostružno). Rekonstrukce by dle smlouvy měla být hotová v termínu do 31.10.2023, ale všichni víme jak to chodí, termín se může klidně prodloužit. Z uvedené je velice pravděpodobné, že v obci bude větší provoz nákladní a stavební techniky. Dále na obecním pozemku vedle kaple je se souhlasem obecního zastupitelstva umístěna stavební buňka, která slouží jako zázemí pro stavební spol., která provádí rekonstrukci cestu. Jedná se o spol. M-silnice.

Dále bych Vám tímto sdělil, že obec Březina se nijak finančně, ani jiným způsobem nepodílí na rekonstrukci komunikace, kdy realizace od projektu až po stavební povolení je v kompeteci pozemkového úřadu v Jičíně, kdy tedy i po finanční stránce celou rekonstrukci zabezpečuje pozemkový úřad. Naše obec je pouze účastníkem stavebního řízení, protože zmíněná cesta se nachází v katastrálním území obce Březina a je v jejím majetku.

Tímto se jménem zastupitelsta všem omlouvám za možné vzniklé dopravní komplikace, i za jakéko-li jiné komplikace vzniklé touto rekonstrukcí, a dále všem spoluobčanům, který do těchto míst chodí venčit své miláčky. 

číst více Důležité
Dětský den

Dětský den

Tuto sobotu 27.5.2023 od 13:00 hod. se bude pořádat na hřišti U Svatých dětský den. Tímto jste všichni srdečně zváni. 


číst více Důležité
Vánoční zpívání

Vánoční zpívání

Poslední adventní neděli 18.12.2022 jste od 17:00 hod. všichni srdečně zvání do místní kaple, kde proběhne již tradiční vánoční zpívání 

číst více Důležité
publikováno: 26. 11. 2020 13:43,