Služby a poplatky

Zde jsou informace o splatnosti a výši poplatků, vybíraných v obci Březina.

Poplatek za odvoz odpadu a poplatek za psa na kalendářní rok je třeba uhradit do 31. března téhož roku.


Výše poplatku za odvoz odpadu na rok :

400,- Kč za občana

400,- Kč za rekreační objekt (obdržíte 8ks pytlů na odpad)


Výše poplatku za psa na rok :

50,- Kč za psa


Poplatky můžete hradit :

a) v hotovosti u paní Janďourkové, Březina 16

   kontakt : jandourkovadominika@seznam.cz 

   tel.: +420 604 109 262

b) na bankovní účet obce Březina 1161784349/0800

var.symbol  na odpad 133700_ _   doplňte vaše č.p. (vždy dvě čísla, např. 16, nebo 01)

var.symbol popl.za psa 134100_ _   doplňte vaše č.p. (vždy dvě čísla, např. 16, nebo 01)


aktualizováno: 8. 1. 2021 19:19, OI Developer

Novinky z úřadu

Chci zařídit

aktualizace stránky: 8. 1. 2021

  • OI Developer

Postupy jak postupovat při vyřizování úřední agendy brzy doplníme. Do té doby nás kontaktujte na obecním emailu, anebo se zastavte na obecním úřadě.

Volby

aktualizace stránky: 8. 1. 2021

  • OI Developer

Volby a zastupitelstva

Veškeré informace jsou čerpány z dat českého statistického úřadu na stránkách www.volby.cz a místních dokumentů.